Why choose bluehost hosting here is bluehost review that you have to read and inmotion reviews web hosting guide.

Використання компетентнісно орієнтованих завдань на уроках географії

Друк
Створено: 26 грудня 2022 Перегляди: 198

   Автор: Крижанівський Володимир Валерійович, завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін

        Сучасна освіта передбачає компетентнісних підхід до навчання, що робить виклик застарілій формі викладення шкільного матеріалу. Передусім, це орієнтація освітнього процесу на досягнення результату, що відображається ключовими компетентностями, хоча і не обмежується ними. Нині у світовій практиці ефективність освіти пов’язується з реалізацією компетентнісного підходу. Однак, перехід на компетентнісні засади поки не належним чином відображено у дидактичному і методичному забезпеченні навчання, де все ще домінує знаннєвий компонент. У світовому досвіді склалось розуміння компетентності як інтегрованого результату освіти, присвоєного особистістю. Компетентність часто тлумачать через усталені поняття: «здатність до…», «комплекс умінь», «готовність до…», «знання в дії», «спроможність», «індивідуально-особистісна рефлексивна функція» та ін. Як випливає із зазначеного вище, компетентність – цілісність, тобто ні знання, ні вміння, ні досвід діяльності самі по собі не є компетентністю. Задачі, які спонукають людину застосовувати знайдену чи вивчену інформацію та отримані знання і навички для вирішення покладених на неї проблем, складають основу компетентнісно орієнтованих завдань.

Авторські права 2024 © Електронна бібліотека. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.
Free Joomla 2.5 Templates,Joomla 2.5 Templates designed by College Jacken