Why choose bluehost hosting here is bluehost review that you have to read and inmotion reviews web hosting guide.

Т. К. Андрющенко. Інтернет-школа педагогічної майстерності як інформаційно-комунікаційний простір для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників.

Друк
Створено: 15 жовтня 2013 Перегляди: 788

      В інформаційно-методичному матеріалі подано перелік і зміст спецкурсів для самостійного опрацювання педагогами в процесі дистанційного навчання з метою досягнення ними бажаного рівня професійної компетентності через самоосвіту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Представлений матеріал забезпечить можливість виконання педагогічними працівниками практичних завдань, спрямованих на формування вмінь і навичок застосовування набутих теоретичних знань на практиці, самостійного проведення підсумкового контрольного тестування до курсу для визначення оцінки власного рівня обізнаності з питання, що вивчалося. Для керівників і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, завідувачів, вихователів-методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів.

Авторські права 2020 © Електронна бібліотека. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.
Free Joomla 2.5 Templates,Joomla 2.5 Templates designed by College Jacken